Se video av foredragene

Erik Modig

Doktor i økonomi og forsker ved Stockholm School of Economics - et av Europas ledende sentre for forskning på effektiv kommunikasjon. Erik forsker på spørsmålet om hvorfor og hvordan folk blir påvirket av markedsføring. Det spenner fra kreativ merkevarebygging til konkrete salg. Erik regnes som en av Sveriges ledende kommunikasjonsforskere og er publisert i flere internasjonale tidsskrifter. Han har mottatt priser for årets foredragsholder og super-kommunikator.

Preben Carlsen

Preben Carlsen er grunnlegger og konsernsjef i Trigger. Preben er Norges mest prisbelønte PR-rådgiver, han har blitt kåret til årets foredragsholder og den mest populære lederen i medie- og kommunikasjonsbransjen. Han har også blitt kåret til en av de 25 mest innovative personene i den europeiske kommunikasjonsbransjen. Preben har lang erfaring som rådgiver for flere av Norges sterkeste merkevarer og offentlige virksomheter. Han jobber i dag primært med strategi, innovasjon, konsept- og forretningsutvikling og rådgivning innen organisasjon og ledelse.

Jan Børre Rydningen

Jan Børre er ansatt hos ÅkP, og er Cand. Scient fra Universitetet i Tromsø i informatikk. Jan Børre har erfaring fra mange ulike roller i tilknytning til IKT, FoUoI og internasjonal forretningsutvikling; som forsker og daglig leder av forskningsinstituttet Norut Informasjonsteknologi, som systemutvikler og salgs- og markedssjef i Kongsberg Spacetec og som spesialrådgiver og satsingsansvarlig for Maritim og Havrommet i Innovasjon Norge. Nå har han ansvaret for å utvikle Blue Innovation Arena som skal bli Norges tøffeste og fremste lab for virtuell prototyping, 3D-visulaisering og simulering.

Håvard Kvinnesland

Løsningsarkitekt, foredragsholder og fagansvarlig for digital kommunikasjon i Bring Dialog. Siden 2003 har Håvard hjulpet bedrifter i alle størrelser med å få flere og mer lojale kunder igjennom å velge riktige strategier, verktøy, prosesser og kanaler. Med ett ben i den teknologiske verden og ett i den kommersielle, har han lang erfaring i å tilpasse og utnytte nye teknologiske muligheter til effektiv kommunikasjon, og markedsføringens mykere verdier til praktisk gjennomførbare prosesser.

Øystein Vikingsen Fauske

Øystein er direktør for IKT og digitalisering i Ekornes ASA. Han er utdannet sivilingeniør innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, og har i tillegg en lederutdanning fra Harvard Business School. Øystein har lang erfaring fra ulike lederroller i det internasjonale konsulentselskapet Sopra Steria. Sopra Steria er et av Europas største konsulentselskaper, med ca. 40.000 ansatte og tjenester innen IKT, digitalisering og rådgiving. Øystein sin spesialisering er innen strategisk bruk av teknologi og digitalisering av virksomheter.

Hans Petter Nygård Hansen

Kommunikasjonsrådgiver, foredragsholder og gründer av kommunikasjonsbyrået KommFrem. Hans-Petter er opptatt av digitalisering og hva digitalisering fører med seg av muligheter og utfordringer – for forretningsmodeller, men ikke minst for ledelse, salg, markedsføring, PR og kommunikasjon, kundeservice og innovasjon. Strategisk, taktisk og operativt. Nasjonalt, men ikke minst internasjonalt og globalt. Hans-Petter har bred erfaring fra det europeiske IT-markedet hvor han i løpet av 16 år var ansatt i en rekke forskjellige lederroller.

Oddbjørn Hatløy

Oddbjørn er daglig leder og drivkraften bak Norwegian Rooms Cluster. Han brenner for innovasjon, produkt- og prosesssutvikling, merkevarebygging og kompetansedeling, noe han mener er grunnlag for utvikling og skaperkraft. Oddbjørn har lang erfaring fra ulike lederroller i næringslivet og jobber i dag med å bidra til at bedrifter oppnår økt internasjonal vekst, gjennom å utvikle nye markeder, nye forretningsmodeller og optimaliserte verdikjeder.

Anders Føyen

Anders Føyen er utdannet økonom og jobber som rådgiver i Microsoft Norge. Han har mer enn 20 års erfaring i forretningsutvikling med ny teknologi innen helse, bank / finans, samt olje og gass. Interessefeltene og ekspertisen til Anders er innen læring, verdirealisering, IT strategi, virksomhetsarkitektur, og industrialisering av programvare. Han har også fire VM titler i Windsurfing og er ivrig med ski, sykkel, kajakk og fotoapparat.

Hanna Relling Berg

Hanna Relling Berg begynte som journalist i Sunnmørsposten i 1985, der hun har hatt flere redaksjonelle lederstillinger, bl.a. reportasjesjef og kultur- og featureredaktør. Fra 1. november 2007 er hun avisens ansvarlige redaktør. Hun er en av landets meget få kvinnelige ansvarlige redaktører, og den første i Sunnmørspostens 134-årige historie. Hanna har et åpent og realistisk forhold til de utfordringene mediebransjen står overfor og har uttalt at det primært er sviktende annonsemarkedet som er den direkte årsaken til inntektssvikten.

Henriette Høyer

Henriette Høyer er seniorrådgiver i Bouvet. Hun har jobbet med digitale flater siden 2000 og har bred erfaring, både som webdesigner, interaksjonsdesigner, webredaktør, prosjektleder og rådgiver. Henriette brenner for helhetlig kommunikasjon, gode kundereiser og bruksopplevelser i digitale flater. Hun liker spesielt å jobbe frem strategier for digital tilstedeværelse og finne selskapers "stemme" i de forskjellige kanalene. Henriette er også en ettertraktet foredragsholder og har vært jurymedlem i bl.a Gulltaggen og Social Media Days.

Børre Andreassen

Børre har en sammensatt og spennende bakgrunn fra forsvaret og ulike roller i næringslivet. Børre er opptatt av den gode brukeropplevelsen og har blant annet vært involvert i flere prosjekter som har mottatt "Merket for god design". I dag er han markeds- og informasjonssjef hos Gnist Barnehager – en barnehagekjede hvor teknologi og innovasjon er essensielt for å skape en opplevelse hvor barnet er i sentrum. Gjennom utstrakt bruk av nettbrett og apper har kjeden skapt en bedre og fremtidsrettet hverdag både for ansatte, foresatte og barn.

Programmet

08:15

Kaffe og registrering

09:00

Velkommen

Avento, Tafjord Marked og Norwegian Rooms

09:15

Microsoft ser i glasskulen - hva betyr det for deg?

Anders Føyen - Microsoft

Hvilken betydning vil dagens teknologiske nyvinninger ha for fremtidens bedrifter? Anders Føyen fra Microsoft “kikker i glasskulen” og gir sitt syn på hva fremtiden bringer av muligheter.

10:00

Omnikanal kommunikasjon – kundetilpasset opplevelse i «alle» kanaler

Håvard Kvinnesland - Bring Dialog

Fragmenterte digitale kanaler og nye måter å behandle data på har endret spillereglene for kundekommunikasjon fullstendig. Hva må til for at vi effektivt skal kunne kommunisere godt, helhetlig og entydig i riktige kanaler med kundene våre? Hva kan du oppnå for din bedrift og hvilke prioriteringer bør du gjøre for å komme dit?

10:45

Vi strekker på beina og tar en kopp kaffe

11:00

Hvordan kan digitalisering bidra til å redusere avstand mellom merkevareeier og sluttkunde?

Øystein Vikingsen Fauske - Ekornes

Ekornes selger i dag sine produkter i fysiske butikker gjennom ca. 3500 forhandlere. Digitalisering åpner for nye muligheter å nå kundene på. Hvordan vil digitalisering endre fremtidens kundereise, og hvordan kan digitale verktøy hjelpe en merkevareeier som Ekornes til å få mer direkte dialog med sluttkundene? Øystein kommer til Webdagen for å fortelle om Ekornes sin satsing på en digital kundeopplevelse, og hvilke muligheter og utfordringer som digitalisering kan medføre.

11:15

Innhold er ferskvare – hvordan sikre at det er oppdatert?

Henriette Høyer - Bouvet

Innholdsforvaltning og innholdsanalyse er kanskje ikke sexy, men det er noe av det viktigste du har for å nå bedriftens mål og løse kundens oppgaver, hevder Henriette Høyer, senior strategi- og digitalrådgiver i Bouvet. Henriette skal på Webdagen fortelle oss om brukersentrering, digital synlighet, godt språk, måloppnåelse og effekt, og til slutt hvordan innhold legger premiss for konsept og design.

12:00

Vi spiser lunsj

12:45

Ni veier til merkevarevekst

Erik Modig - Stockholm School of Economics

Ville du gått på date med nettsiden din? Og hvordan ville forholdet fungere hvis du sa ja? Bør du ha rød eller hvit skjorte, skjegg eller bør du holde en papirlapp i hånda når du skal holde tale, selv om du kan alt utenat? Hvor stor skal papirlappen være hvis du skal ha en? Hører vi etter? Leser vi? Er det viktigst hva du sier eller hvordan du sier det? Erik Modig ville finne ut hva som fungerer når vi kommuniserer digitalt, og hva som fungerer uansett hvor vi kommuniserer.

14:00

Pause

14:15

Teknologi til beste for barnet

Børre Andreassen - Gnist Barnehager

Barnehagesektoren forbindes ikke ofte med digital innovasjon og utvikling. Men Gnist Barnehager, en privat kjede med 17 barnehager og nesten 2000 barn,  har i flere år utnyttet mulighetene som ligger i digital kommunikasjon. Under webdagene får du et innblikk i deres samhandlingsløsning Min Gnist, som i 2014 mottok Merket for God Design, og du ser hvordan en god digital infrastruktur bidrar til veldrevne barnehager hvor barnets omsorg og trygghet kommer i første rekke.

14:35

Utfordringer og muligheter når rammebetingelsene endres

Hanna Relling Berg - Sunnmørsposten

Store internasjonale selskaper som Facebook og Google spiser av det markedet som tradisjonelt har finansiert god regional og lokal journalistikk. Sunnmørsposten har gjort noen strategiske valg og tatt konkrete grep for å snu trenden. Hanna  kommer til Webdagen for å dele sitt syn på hvilke muligheter og utfordringer som finnes, og samtidig fortelle om strategien Sunnmørsposten har valgt for å være best mulig rustet for den digitale utviklingen.

15:00

Posisjonering for fremtiden: Hva skjer når digitaliseringen kommer og tar oss?

Preben Carlsen - Trigger

Nye krav fra forbrukere, disruptiv teknologi og forretningsmodeller, verdikjeder og konkurrenter er i ferd med å endre spillereglene i bransje etter bransje. Hør hvilke grep du må ta for å møte den fjerde teknologiske revolusjonen i rekken.

15:45

Oppsummering og avslutning DEL 1 av Webdagen

16:00

Vi gjør oss klar til DEL 2 av Webdagen

Vi trenger 30 minutter på å rigge om Terminalen til DEL 2 av Webdagen. Denne tiden benytter vi til å besvare tapte anrop og viktige eposter, samt "mingle" med likesinnede og fordøye noe av det som er blitt formidlet fra scenen i løpet av dagen.

16:30

Det blir buffetservering tilsvarende middag og baren er åpen for de som ønsker det.

17:30

Globale megatrender og lokalt kompetanseløft

Oddbjørn Hatløy - Norwegian Rooms

Megatrendene globalisering, urbanisering og digitalisering påvirker hele ferdigvareindustrien – nasjonalt og internasjonalt. Utviklingen er i full gang – og den går fort. Markeder og samfunn endres dramatisk. Radikale endringer snur opp ned på markedsstrukturer og forbrukernes rolle. Det Über, airBNB og Spotify gjør med taxi-, hotell og musikkbransjen, er bare begynnelsen.

18:00

VR- og AR-bølgen fosser frem – Hva kan vi bruke teknologien til?

Jan Børre Rydningen - Blue Innovation Arena

VR- og AR-bølgen fosser frem, og utviklingen innen «brillesektoren» og dataspill er eksplosiv. Hva kan vi bruke denne teknologien til utenom spill og underholdning? Kan vi bruke den til å øke innovasjonshastigheten? Kan vi bruke den til å booste salget? Kan vi effektivisere opplæring og trening? Hvordan tenker Blue Innovation Arena å bidra til dette skiftet?

18:15

Salg, markedsføring og kommunikasjon i 2017 - så enkelt og så veldig vanskelig

Hans Petter Nygård Hansen - Kommfrem

Hvor skal du parkere innholdet ditt i 2017? Skal jeg satse på annonser i papiraviser som ingen leser, eller bannerannonser i nettaviser som nesten alle blokkerer? Skal jeg lage pressemeldinger som pressen ikke vil publisere? Og er det best å pushe, eller bedre å pulle? Skal vi satse på å selge, eller forsøke å få kundene til å kjøpe? Er Facebook not og Snapchat hot, og hvorfor er SEO så viktig? Spørsmålene er mange, fordi mulighetene er enorme. Samtidig har det aldri vært så vanskelig å vite hva man bør gjøre, hvordan man gjør det, hvem som skal gjøre det, og hvilke kanaler man bør satse på.

19:00

Musikk og mingling

Tilbring en hyggelig kveld i godt lag, og bli bedre kjent med foredragsholdere og likesinnede fra det lokale næringslivet.

Om Webdagen

Webdagen arrangeres som et samarbeid mellom Avento, ÅKP og Tafjord Marked. Målet med dagen er å styrke næringslivet på Nordvestlandet ved å sette teknologi på agendaen. Dette gjør vi gjennom å belyse nye muligheter innen salg og markedsføring, produkt- og tjenesteutvikling, og effektivisering av arbeidsprosesser.